ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ CHECK-IN

Αξιότιμε επισκέπτη,

Ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε στο Astra Village Apartments & Suites.
Για να κάνετε τη διαδικασία check-in πιο εύκολη και πιο γρήγορη, σας παρακαλούμε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα πριν από την άφιξή σας.

Σημειώστε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου σχετικά με τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικής περίθαλψης, είναι υποχρεωτικό όλα τα άτομα σε ένα δωμάτιο να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.

Αρ. Ατόμων είναι υποχρεωτικό
Όνομα είναι υποχρεωτικό
Επώνυμο είναι υποχρεωτικό
Ημ/νία γέννησης είναι υποχρεωτικό
Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου είναι υποχρεωτικό
Εθνικότητα είναι υποχρεωτικό
Email είναι υποχρεωτικό
Κινητό Τηλέφωνο είναι υποχρεωτικό
Διεύθυνση/Πόλη είναι υποχρεωτικό
Χώρα είναι υποχρεωτικό
Ημ/νία Άφιξης είναι υποχρεωτικό
Ημ/νια Αναχώρησης είναι υποχρεωτικό
είναι υποχρεωτικό
* υποχρεωτικά πεδία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Η υγεία και η ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα του ξενοδοχείου μας. Το ξενοδοχείο έχει εφαρμόσει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και της τοπικής αυτοδιοίκησης (σχετικά με τη διαχείριση του Κορωνοϊού, covid-19) κατάλληλες διαδικασίες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των επισκεπτών και του προσωπικού του, κατά την παραμονή τους στο ξενοδοχείο. Είναι, επομένως, απαραίτητο όλοι οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου να ακολουθούν αυστηρά τα μέτρα και τις οδηγίες που παρέχονται από το ξενοδοχείο για την πρόληψη της μόλυνσης και της μετάδοσης ιών στο μέγιστο.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο, πρέπει να τηρείτε όλα τα σχετικά μέτρα υγειονομικής περίθαλψης (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένης της φυσικής απόστασης, του πλυσίματος των χεριών, της χρήσης μάσκας προσώπου).

Πρέπει να μείνετε στο δωμάτιό σας εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο ξενοδοχείο ήσσονος σημασίας συμπτώματα όπως βήχα, πονοκέφαλο, ήπιο πυρετό και να επικοινωνήσετε αμέσως με τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.

Κατά την αναχώρηση, σας ζητείται ρητά να ενημερώσετε αμέσως το ξενοδοχείο εάν εμφανίσετε συμπτώματα που σχετίζονται με το COVID-19 ή εάν έχετε θετικό αποτέλεσμα δοκιμής για το COVID-19, εντός 14 ημερών από την αναχώρηση.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι: i) Έχω επίγνωση της συμμόρφωσης του ξενοδοχείου με όλα τα πρωτόκολλα υγείας στα κέντρα φιλοξενίας που ίσχυαν κατά τη διάρκεια της διαμονής μου, ιδίως με τον νόμο 4688/2020 και την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 1881 / 29.05.2020 και έχουν ενημερωθεί για όλες τις σχετικές πληροφορίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ξενοδοχείου (www.astravillage.com). Ως εκ τούτου, δέχομαι ανεπιφύλακτα αυτά τα μέτρα καθώς τα θεωρώ επαρκή και σύμφωνα με όλες τις σχετικές νομοθεσίες. ii) Ωστόσο, αναγνωρίζω, συμπεριλαμβανομένων και για λογαριασμό οποιουδήποτε από τους καλεσμένους μου και τους προσκεκλημένους μου, τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία μου ή αυτή των συν-φιλοξενούμενών μου, και συμφωνείται ότι σε μια τέτοια απίθανη περίπτωση, δεν θα αποδίδεται καμία ευθύνη στη διεύθυνση του ξενοδοχείου. iii) Καταλαβαίνω επίσης ότι το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κόστη, αξιώσεις και έξοδα, που υπέστη ή υπέφερα ο ίδιος ή οποιοδήποτε μέλος των συν-φιλοξενούμενών μου, και ως εκ τούτου παραιτουμαι από το δικαίωμα να ζητήσω αποζημίωση από το ξενοδοχείο για οποιοδήποτε τυχαία και επακόλουθη ζημιά καθώς και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική ζημιά που θα προκύψει από τη μόλυνση του εαυτού μου ή οποιουδήποτε μέλους των συν-φιλοξενούμενων μου με τον COVID-19, κατά τη διάρκεια της διαμονής μας ή εντός περιόδου 14 ημερών από την αναχώρηση.

Γνωρίζω και έχω ενημερωθεί για όλες τις πληροφορίες που αφορούν όλα τα ειδικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου της λοίμωξης, κυρίως μέτρα προσωπικής προστασίας, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται ανά πάσα στιγμή από εμένα και όλα τα μέλη των συν-φιλοξενούμενων μου, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ξενοδοχείου (www.astravillage.com) και δεσμευόμαστε να συμμορφωθούμε με όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία των άλλων επισκεπτών του ξενοδοχείου Astra Village και να αποτρέψουμε τη μέγιστη δυνατή μόλυνση και μετάδοση ιών, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης του παρεχόμενου σχεδίου δράσης σε περίπτωση που εμφανίσω ενδείξεις και συμπτώματα του COVID-19.

Αναγνωρίζω ότι τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες μου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το ξενοδοχείο, όπως ορίζεται στα προαναφερθέντα πρωτόκολλα (και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πιθανών ή επιβεβαιωμένων λοιμώξεων) και συμφωνώ ρητά επ' αυτών.

Επιβεβαιώνω περαιτέρω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει και αποδέχομαι όλα τα παραπάνω και όλες τις πληροφορίες που δόθηκαν και έχω ενημερώσει προσωπικά όλα τα μέρη στην κράτησή μου που συμφωνούν με τις πληροφορίες που δόθηκαν και όλοι θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε άλλες σχετικές απαιτήσεις, μέτρα και πρωτόκολλα που θα μας γνωστοποιηθούν από το ξενοδοχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης της πιστωτικής κάρτας ενός επισκέπτη, ακόμη και μετά την αναχώρηση, εάν υπάρχει οφειλόμενο υπόλοιπο. Σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε από τον επισκέπτη, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για την αξία της ζημιάς.

Θα θέλαμε να σας προτείνουμε να διατηρείτε όλα τα τιμαλφή στην ηλεκτρονική θυρίδα ασφαλείας σας, καθώς το ξενοδοχείο μας δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια τιμαλφών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, και σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4389/2016 της ελληνικής νομοθεσίας, επιβάλλεται νέα εισφορά - ή ο λεγόμενος "φόρος παραμονής" σε όλα τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα με βάση τον αριθμό των διανυκτέρευσεων και θα ανέρχεται σε 0,50 € ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία. Οι επισκέπτες πρέπει να πληρώσουν το προαναφερθέν ποσό αυτοπροσώπως, κατά την άφιξή τους.

Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη διαμονή μαζί μας!

espa
espa
ΕΣΠΑ